TÝM JE SILNĚJŠÍ NEŽ JEDNOTLIVEC

Spojuje nás jedna vize

Jsme tým mladých samostatných advokátek se zkušenostmi z předních českých advokátních kanceláří.

Právo nás baví a jsme přesvědčeny, že základem úspěšného výkonu advokacie je vedle bezpodmínečně perfektní znalosti platného práva a aktuální tuzemské či zahraniční judikatury i lidský přístup ke klientovi.

Každý z nich je pro nás rovnocenným partnerem a k jeho případu je přistupováno s respektem a maximální pečlivostí.

Právo děláme lidsky

Při výkonu advokacie respektujeme tyto hodnoty:

1. Lidský a individuální přístup

            Vždy dbáme na osobní přístup ke každému z našich klientů. Máme pochopení pro jejich situaci a snažíme se pro ně vytvořit profesionální a příjemné prostředí.

2. Vzájemná důvěra a spolehlivost

            Vztah mezi advokátem a klientem považujeme za zásadní. Naší prioritou je, abychom byly pro klienty důvěryhodným a spolehlivým partnerem, který jim pomůže vyřešit jejich problém rychle a k maximální spokojenosti.

3. Respekt a vstřícnost

            Respektujeme a vážíme si každého klienta, který k nám přijde, bez ohledu na to, zda přijde s velkou či malou kauzou. Pomůžeme všem bez rozdílu.

4. Profesionalita

            Při poskytování právních služeb vycházíme z bezpodmínečně perfektní znalosti platného práva a aktuální tuzemské i zahraniční judikatury.

5. Profesní etika

            Při poskytování právních služeb postupujeme vždy v souladu se zákonem o advokacii a stavovskými předpisy.

6. Absolutní mlčenlivost

            To, co nám klient sdělí pro potřeby výkonu naší činnosti, zůstává striktně uzamčeno v naší kanceláři. Mlčenlivosti nás může zprostit jenom klient. Vážíme si důvěry, se kterou se klient na nás obrací a nezklameme jej.

7. Specializace

Každá z advokátek se specializuje na určitou oblast práva, což je v současné době neustále se měnících právních předpisů naprostou nutností, bez níž není možné dosáhnout odborného ani efektivního řešení dané věci. Zároveň pracujeme jako tým, a proto jsme Vám schopni poskytnout právní služby v širokém rozsahu. 

Zaměření

Blog

Zajímavosti z oblasti práva se můžete dozvědět na našem blogu. 

Reference

Reference o službách naší advokátní kanceláře od spokojených klientů si můžete přečíst zde

Kontakt

Telefon:


Email:


Web:


+420 777 975 029                                        +420 777 579 700                                  

cebrovska@akcehi.cz                hinkelmannova@akcehi.cz  info@akcehi.cz           

www.cebrovska.cz                www.shak.cz                       www.akcehi.cz

Adresa


Šítkova 1, Praha 1, 110 00                                                                                          

Slovanská 275/16, Šumperk, 787 01                                      budova bývalého kina Svět (3.podlaží)

Advokátní kancelář Cebrovská, Fialová & Hinkelmannová podléhá dozoru České advokátní komory, která je od 5. února 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena i mimosoudním řešením případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem vyplývajícím ze Smluv o poskytování právních služeb. Odstoupení od smlouvy je možné ze zákonných důvodů či z důvodů, které si klient s advokátem stanoví.