Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví

​​​​​​​

  • Připravíme pro Vás registraci ochranné známky.

  • Vypracujeme nebo zkontrolujeme licenční smlouvy k software nebo k autorskému dílu.

  • Poradíme Vám v případě neoprávněného užití Vaší ochranné známky nebo autorského díla.

  • Posoudíme soulad Vašeho podnikatelského záměru s ochranou práv třetích osob.

Specialista:

JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Tel.: +420 723 981 144

Email: fialova@akcehi.cz