E-advokacie

Právní služby poskytujeme i formou e-advokacie, tzn. že veškerá komunikace mezi klientem a naší kanceláří probíhá pouze telefonicky a emailem. Tento způsob spolupráce tedy nevyžaduje osobní setkání.

Klient s námi může komunikovat z pohodlí svého domova nebo kanceláře.

Spolupráce je zahájena zasláním poptávky klienta na naše emailové adresy (příslušné advokátce podle druhu požadované právní služby). Po provedení odhadu cenové a časové náročnosti případu zašleme klientovi písemnou nabídku spolupráce. Po jejím schválení klientem nám klient zašle veškeré nutné podklady emailem. Poté zašleme klientovi elektronickou fakturu na předem sjednanou částku odměny za právní služby.

Po zaplacení faktury odešleme v dohodnuté lhůtě k rukám klienta zpracovaný návrh smlouvy, stanoviska právního posouzení, či jiného dokumentu.