JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

  • samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 17124
  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • specializuje se na ochranu osobních údajů a právní poradenství pro eshopy a další internetové platformy
  • členka Spolku pro ochranu osobních údajů (www.ochranaudaju.cz)
  • advokátka v projektu L&T (Law&Taxes)
  • email: fialova@akcehi.cz
  • tel.: +420 723 981 144
  • web: www.akfialova.cz