JUDr. Markéta Cebrovská

  • samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 13115
  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • specializuje se na rodinné právo (rozvody, společné jmění manželů, výživné), občanské právo (smluvní právo, právo nemovitostí) a vedení soudních sporů
  • členka Unie rodinných advokátů (URA, www.uracr.cz)
  • email: cebrovska@akcehi.cz
  • tel.: +420 777 975 029
  • web: www.cebrovska.cz