Občanské právo

Závazkové právo:

  • sepis, připomínkování a kontrola veškerých občanskoprávních smluv a dokumentů, právní rozbory uzavřených smluv;
  • zastupování ve sporných i nesporných soudních řízeních (sepis žaloby či návrhu, zastupování před soudem, jednání s protistranou, sepis dohod o mimosoudním vyrovnání);
  • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní cestou (upomínací, nalézací a exekuční řízení);

Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení:

  • zastupování v soudním řízení o náhradu škody na zdraví, majetku, aj.;
  • zastupování v soudním řízení o vydání bezdůvodného obohacení;

Dědické právo:

  • zastupování v dědickém řízení;
  • právní poradenství ve věcech vydědění, sepsání závěti aj.

Specialista:

JUDr. Markéta Cebrovská

Tel.: +420 777 975 029

Email: cebrovska@akcehi.cz