Odměna

Již na první schůzku je dobré přinést veškeré podklady, které máte k dispozici, případně tyto podklady zaslat předem. Dostatek relevantních informací má značný vliv na rychlost a kvalitu řešení Vašeho případu. Počítejte se skutečností, že s ohledem na povahu a náročnost věci od Vás můžeme při první schůzce požadovat zálohu na poskytnutí právních služeb.

Na dohodnutou právní službu je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, v níž je vymezen rozsah požadované právní služby a stanovený způsob odměny za její poskytnutí. Klient je požádán o složení přiměřené zálohy na poskytnutí právní služby. V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb nebo při řešení složitější právní problematiky bývá klient požádán o složení zálohy na právní služby i opakovaně.

Právní konzultace a poradenství po telefonu poskytujeme pouze stávajícím klientům.