Odměna - nemovitosti

Odměna za právní služby v oblasti převodu nemovitostí je buď stanovena za jednotlivé úkony právní služby nebo jako paušální (celková) odměna  za komplex právních služeb, bez ohledu na cenu převáděné nemovitosti nebo náročnost či trvání případu. Klient tak má jistotu, že zaplatí pouze fixní částku, která mu nebude jakkoliv navyšována. Jedná se tedy o zvýhodněný cenový balíček.  JUDr. Markéta Cebrovská není plátcem DPH, tzn. že uváděna cena je konečná. 

Balíček převod nemovitostí:

Obsah balíčku

 • Sepis kupní smlouvy, darovací či směnné smlouvy, smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
 • Připravení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Zajištění advokátní úschovy peněz a listin na základě Dohody o advokátní úschově peněz a listin.
 • Tisk dokumentů a zajištění úředně ověřených podpisů na příslušných dokumentech advokátem.
 • Zastupování při jednání s financující bankou, hypotéčním makléřem, smluvní stranou.
 • Asistence při předání nemovitosti (předávací protokol).
 • Zajištění převodu energií na nového vlastníka na základě plné moci.
 • Prověření účastníků v evidenci exekucí vedených Exekutorskou komorou České republiky.
 • Prověření nemovitosti ve sbírce listin katastru nemovitostí.
 • Neomezený rozsah telefonických či emailových konzultací v rámci obchodního případu.
 • Osobní jednání klienta s advokátem v advokátní kanceláři.

Potřebné dokumenty a informace

 • Nabývací titul: listina prokazující historii nemovitosti (např. původní kupní smlouva, darovací smlouva předchozího vlastníka, dědické usnesení)
 • Nezbytné informace související s převodem nemovitostí (např. kupní cena nebo způsob uhrazení kupní ceny, nacionále účastníků, specifické požadavky na smluvní ujednání)

Zpracování balíčku do dvou pracovních dnů od dodání všech nezbytných informací a dokumentů. Návhry smluv jsou zasílány emailem ke kontrole a připomínkování klienty.

Cena balíčku: 20.000,- Kč

Jednotlivé právní služby:

 • Kontrola a revize rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o úschově:                  2.000,- Kč / hod

 • Sepis kupní smlouvy/darovací smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva:            5.000,- Kč

 • Sepis Smlouvy o převodu družstevního podílu:                                                                  5.000,- Kč