Odměna - občanské právo

Smluvní právo

  • kontrola a revize smluvních dokumentů - hodinová odměna 2.000,- Kč
  • sepis smluvních dokumentů - hodinová odměna 2.000,- Kč

Zastupování v řízení před soudem

  • sepis občanskoprávních žalob a návrhů - hodinová odměna 2.000,- Kč
  • převzetí právního zastoupení v civilním soudním řízení - hodinová odměna 2.000,- Kč

JUDr. Markéta Cebrovská není plátcem DPH, tzn., že k uváděným cenám se nepřipočítává DPH.