Odměna - rodinné právo

OPATROVNICKÉ ŘÍZENÍ

  • ŘÍZENÍ O SVĚŘENÍ NEZLETILÉHO DO PÉČE A STANOVENÍ VÝŽIVNÉHO – sepis návrhu na svěření nezletilého do péče matky/otce/ nebo do střídavé/společné péče, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem - hodinová odměna 2.000,- Kč
  • ŘÍZENÍ O ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ VÝŽIVNÉHO - sepis návrhu na snížení nebo zvýšení výživného, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem  – hodinová odměna 2.000,- Kč
  • ŘÍZENÍ O ÚPRAVĚ STYKU - sepis návrhu na úpravu styku, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem  – hodinová odměna 2.000,- Kč

ŘÍZENÍ O URČENÍ A POPŘENÍ OTCOTVSTVÍ

  • ŘÍZENÍ O URČENÍ A POPŘENÍ OTCOTVSTVÍ - sepis návrhu na zahájení řízení o určení nebo popření otcovství, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem  – hodinová odměna 2.000,- Kč

ROZVOD MANŽELSTVÍ

  • SPORNÝ ROZVOD – sepis žaloby o rozvod manželství, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem – hodinová odměna 2.000,- Kč
  • BALÍČEK PRÁVNÍCH SLUŽEB „NESPORNÝ ROZVOD + DĚTI + SJM“ - sepis návrhu na nesporný rozvod manželství, sepis návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče a stanovení výživného, sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů, zajištění úředně ověřených podpisů, zastupování v soudních řízeních – paušální odměna 15.000,- Kč
  • BALÍČEK PRÁVNÍCH SLUŽEB „NESPORNÝ ROZVOD + SJM“ –   sepis návrhu na nesporný rozvod manželství, sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů, zajištění úředně ověřených podpisů, zastupování v soudním řízení – paušální odměna 10.000,- Kč

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

  • DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SJM – sepis dohody o vypořádání SJM, zajištění úředně ověřených podpisů -  hodinová odměna 2.000,- Kč 
  • ŽALOBA O VYPOŘÁDÁNÍ SJM – sepis žaloby o vypořádání SJM, zastupování při jednání s protistranou a v řízení před soudem – mimosmluvní odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, jejíž výše se stanoví z tarifní hodnoty věci.

JUDr. Markéta Cebrovská není plátcem DPH, tzn., že k uváděným cenám se nepřipočítává DPH.