Odměna - úschovy

Sepis Dohody o advokátní úschově peněz a listin a zajištění úschovy na zvláštním depozitním účtu:

hodnota finanční úschovy 0 Kč - 5.000.000,- Kč                                                            5.000 Kč

hodnota finanční úschovy 5.000.000,- Kč – 10.000.000,- Kč                                       10.000 Kč

hodnota finanční úschovy 10.000.000,- Kč a více                                                           individuálně sjednaná odměna