Přestupky

V rámci přestupkového práva pro Vás zajistíme obhajobu v řízení o přestupku.

Specializujeme se pouze na přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití. 

Zajistíme pro Vás obhajobu ve všech fázích řízení, od jednání před správním orgánem přes podání správní žaloby až po zastoupení v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem. 

Specialista:

Mgr. Simona Hinkelmannová

Tel.: +420 777 579 700

Email: hinkelmannova@akcehi.cz

Nezastupujeme poškozené v přestupkovém řízení, rovněž nezastupujeme obviněné v případě dopravních přestupků.