Rodinné právo

Manželství:

  • právní poradenství v souvislosti s uzavíráním manželství;
  • zastupování v soudním řízení o rozvod manželství (sporný i nesporný), včetně sepisu dohod v rámci rozvodu nesporného (dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do rozvodu manželství a pro dobu po rozvodu manželství a dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu);
  • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Vztahy mezi rodiči a dětmi:

  • zastupování v opatrovnickém řízení, tj. v soudním řízení o výchově a výživě nezletilých dětí, včetně sepisování dohod o úpravě výchovy a výživy nezletilých a o úpravě styku (společná a střídavá výchova);
  • zastupování v řízení o návrhu na schválení právního úkonu nezletilého soudem;
  • zastupování v řízení o návrhu na pozastavení, omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti soudem;
  • zastupování v řízení o určení a popření otcovství;
  • porady a konzultace související s touto oblastí rodinného práva.

Výživné:

  • zastupování v soudním řízení o výživném pro: nezletilé i zletilé děti, rozvedeného manžela aj.
  • vymáhání dlužného výživného.

Specialista:

JUDr. Markéta Cebrovská

Tel.: +420 777 975 029

Email: cebrovska@akcehi.cz

JUDr. Markéta Cebrovská je členkou Unie rodinných advokátů